Referenter

 • AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
 • Arbetsmiljöverket
 • BBH Arkitekter & Ingenjörer AB
 • BTH Bygg AB
 • NCC (beställare Södertälje-depån)
 • Norrköping Stadspartner AB (Tekniska Verken i Linköping)
 • TBT, Tunnelbanan Teknik
 • Torale Consulting HB
 • Stockholm tunnelbana
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • PEAB
 • Veolia Transport AB
 • Alstom Transport
 • Stockholmståg KB
 • SwedTrac
 • Euromaint
 • Hyundai Rotem Company