Inredning

När vi talar om interiörer menar vi både förarplatser och kupéinredningar. TTG produktionsbereder ergonomiskt anpassade sittlösningar i samarbate med skyddsombud, beställare, slutanvändare m.fl.
En enkel skiss kan vara tillräckligt för att vår uppdragsgivare ska förstå hur vi går vidare i jobbet.

Interior skiss

Exempel på kupéinteriör.

Kupéinteriör

Förarens interiör är viktig inte minst med avseende på komfort och ergonomi.

Förarmiljö

Förarsäte från BE-GE

Förarsäte från BE-GE