Specialdetaljer

Vi producerar också specialdetaljer, som kan vara svåra att få tag i på marknaden. Det handlar som regel om miljöanpassad produktion där kostnadseffektivitet får styra. I stället för avfettning kan vi t.ex. få snälla bakterier att äta smuts och fett, vilket blir både kostnadseffektivt och miljövänligt. Kunden får bestämma leveransform, som inte sällan innebär smärre serier för avrop. Här följer några exempel på relativt komplicerade detaljer.