Dieselmotor

Ett moderniseringsprojekt på en dieselmotor Fiat Y1.
Förarbetet

och sen filmade vi motorgången med en mobiltelefon.
På skoj bara!

Se filmen