Frontruta

I samarbete med Veolia, SL och Tågia har TTG tagit fram ett system som aktivt minskar risken att tunnelbanevagnens frontruta faller in i förarhytten vid en eventuell kollision.

Det monterade systemet har gått igenom prov/krocktester på Statens Provningsanstalt med mycket goda resultat. Nu pågår montage av det nya systemet.

Läs mer i foldern