Vevhusventilation

 

Eftersom att behovet fanns men ingen vidare lösning fanns komplett, så tog vi saken i egna händer och startade ett litet sidoprojekt på motorsportsidan.

Vi skapade en komplett lösning i form av ett vevhusventilationskit. Detta kit tar med sig fördelar som gynnar både miljön, servicevänligheten på bilen samt motorns hälsa.

Kompressionen i vevhuset minskar, bättre oljekontroll ovan kolvringar minskar risken för högvarvsdetonationer då det möjliggör oljefrånvaro i förbränningsprocessen.

Oljeläckage från motor reduceras samt viss effektökning sker.

Ur miljösynpunkt så ser man fördelarna främst i att det är ett slutet vevhusventilationssystem enligt gällande regelverk samt det faktum att efterbränningen sker i avgassystemet.

Kontakta Mario för prisuppgift samt leveransinfo.

Produktblad Vevhusventilation


Medföljande beskrivning.

Hela paketet, med slangar och övriga tillbehör


Detaljbild…

Komplett installation i Rickard Ekbloms Volvo 240 Grupp H med Lejtorpsmotor